Paikkatietojärjestelmän hankkiminen on prosessi, johon kannattaa paneutua huolellisesti. Hankinta voi lähteä liikkeelle esiselvitysvaiheella, jossa kirkastetaan hankinnalle asetettavat tavoitteet. Kun tavoitteet ovat selvillä, päästään varsinaisten järjestelmävaatimusten määrittelyyn.

Meiltä voi tilata järjestelmäriippumatonta asiantuntija-apua mihin tahansa järjestelmän hankinnan vaiheeseen aina tavoitetilan määrittelystä toteutuksen valvontaan saakka. Voimme olla mukana selvitysten ja määrittelyjen laatimisessa sekä suorittaa esimerkiksi konsultoivaa lukua luonnosvaiheen dokumenteille. Meillä on kattavaa kokemusta erilaisista paikkatietojärjestelmän hankinnan prosesseista.

Olemme osallistuneet myös paikkatietostrategioiden määrittelyihin, jonka tarkoituksena on hahmottaa paikkatietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri ja sen elinkaari. Tämän lisäksi tuotamme erilaisia paikkatietojärjestelmiin liittyviä raportteja ja selvitystöitä.

  • Autamme asiakkaitamme järjestelmän hankinnassa
  • Konsultoimme järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja muiden kilpailuttamisasiakirjojen laatimisessa
  • Autamme hahmottamaan keskeisiä järjestelmävaatimuksia esimerkiksi fasilitoimalla organisaation sisäisiä työpajoja
  • Autamme asiakkaitamme kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja osallistumme usein myös tarjousten arviointiin.
  • Laadimme paikkatietojärjestelmiin liittyviä selvityksiä

 

Kysy lisää paikkatieto-
järjestelmän hankinnasta!