Autamme asiakkaitamme saamaan heidän toimintaansa liittyvät aluerajat, toimipisteet tai reitit digitaliseen muotoon ja kartalle. Kohteet muodostetaan yleensä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, sähköposti- tai videoneuvottelujen välityksellä tai yhteisessä työrupeamassa asiakkaan luona. Työssä edetään vaihe kerrallaan asiakkaan ohjaamalla tavalla. Valmiit aineistot voidaan tarvittaessa viedä sopivalle julkaisualustalle.

Hyvä esimerkkihanke on Kymsoten neuvola-aluerajojen selvittäminen, digitoiminen ja vieminen Suomi.fi -palveluun.

Toimialueen rajojen digitointi tehtiin tiiviissä yhteistyössä, yleensä videokokouksissa.
Valmiit toimipaikat ja -alueet vietiin Suomi.fi -palveluun. Kymsoten asiakkaat voivat nyt tarkistaa Suomi.fi -palvelusta asuinpaikkansa perusteella mikä on heidän palvelupisteensä.

Alla äitiysneuvola-alueet kartalla.


Katso myös

Neuvoloiden toimipisteet
Lastenneuvola-alueet