Autamme asiakkaitamme saamaan heidän toimintaansa liittyvät aluerajat, toimipisteet tai reitit digitaliseen muotoon ja kartalle. Kohteet muodostetaan yleensä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, sähköposti- tai videoneuvottelujen välityksellä tai yhteisessä työrupeamassa asiakkaan luona. Työssä edetään vaihe kerrallaan asiakkaan ohjaamalla tavalla. Valmiit aineistot voidaan tarvittaessa viedä sopivalle julkaisualustalle.

Hyvä esimerkkihanke on Kymsoten neuvola-aluerajojen selvittäminen, digitoiminen ja vieminen Suomi.fi -palveluun.

Toimialueen rajojen digitointi tehtiin tiiviissä yhteistyössä, yleensä videokokouksissa.
Valmiit toimialueet vietiin Suomi.fi-karttapalveluun. Kymsoten nettisivujen kautta asiakkaat näkevät kartan ja voivat tarkistaa asuinpaikkansa perusteella mikä on heidän palvelualueensa ja -pisteensä.

Alla äitiysneuvola-alueet kartalla.

Katso myös

Neuvoloiden toimipisteet
Lastenneuvola-alueet
Terveysasema-alueet