Hankkeet

Selvitykset kunnan paikkatietojärjestemän kehittämiseksi

29/08/2020|Hankkeet|

Muutamille kaupungeille olemme tehneet selvityksen, jossa kuvataan kaupungin paikkatietojärjestelmän tavoitetila usean vuoden tähtäimellä. […]

Paikkatietoprojekteja Vietnamissa

28/08/2020|Hankkeet|

Paikkatietokonsultit on ollut paikkatietoasiantuntijana useissa hankkeissa Vietnamissa

FORMIS-järjestelmä Vietnamin metsähallinnolle

28/08/2020|Hankkeet|

FORMIS-hanke oli Suomen kehitysyhteistyöhanke, jossa kehitettiin metsävaratietojärjestelmä Vietnamin metsähallinnolle. Kari Mikkonen oli hankkeen […]

Mekong Delta Center

28/08/2020|Hankkeet|

Vietnamin ympäristöhallinto, MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment) on toteuttava organisaatio […]

Vaatimusmäärittely

28/08/2020|Hankkeet|

Vaatimusmäärittely on olennaisen tärkeä vaihe tietojärjestelmähankkeen onnistumisen kannalta. Puutteellinen määrittely aiheuttaa asiakkaan ja toimittajan välille […]

Ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanke

27/08/2020|Hankkeet|

Maankäytön suunnittelussa kuulee vieläkin puhuttavan kaavan ”piirtämisestä”. Juridisesti sitovat kaavat ovat pitkään olleet graafisia esityksiä […]

Kymsoten toimialuerajojen digitalisointi

21/08/2020|Hankkeet|

Autamme asiakkaitamme saamaan heidän toimintaansa liittyvät aluerajat, toimipisteet tai reitit digitaliseen muotoon ja […]

Paikkatietokonsultoinnista apua organisaatiolle – esimerkkinä Finavia

07/03/2018|Hankkeet|

Paikkatietokonsultointi voi käsittää monenlaista apua erilaisille organisaatioille. Apu voi olla pienimuotoista ja projektikohtaista tai käsittää […]

Paikkatiedot käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla

02/10/2017|Hankkeet|

Vesiensuojeluyhdistykset tuottavat ja hallitsevat näyte- ja tutkimustietoa, josta suurimpaan osaan liittyy paikkatietoelementti. Paikkatietojen hallinnasta onkin […]

Development of Management Information System for Forestry Sector in Vietnam

02/03/2017|Hankkeet|

Efficient management of forest resources is crucial in reducing poverty and the prevention […]