Tarjoamme apuamme kuljetuksiin liittyvien paikkatietoanalyysien toteuttamisessa. Voimme toteuttaa reitinoptimointiin liittyviä analyysejä ja simuloida esimerkiksi asiakasverkoston muutosten vaikutusta kustannuksiin.