Mallinnuksella tehokkuutta paikkatietoprosesseihin

Paikkatietojen käsittelyn automatisointi mallinnuksen avulla tehostaa usein paikkatietoprosesseja merkittävästi. Mallinnuksen avulla nopeutetaan aineistojen käsittelyä ja prosessointia, helpotetaan toistuvien tehtävien suorittamista ja säästetään näin merkittävästi työhön kuluvaa aikaa.

Mallinnuksen avulla voidaan esimerkiksi rikastaa paikkatietoa, toistaa usein tarvittavia geoprosessoinnin tehtäviä, automatisoida toimintaa sekä konvertoida ja siirtää aineistoja säilytyspaikasta toiseen.

Me voimme auttaa mallien rakentamisessa ja työprosessien automatisoinnissa. Toteutamme mallinnusta esimerkiksi FME-, ArcGIS- ja QGIS-ympäristössä. Tarjoamme apua myös silloin, kun haluat itse toteuttaa malleja, mutta kaipaat tukea joidenkin työvaiheiden kanssa.

 

Aineistojen laatua voidaan kontrolloida keskitetysti

Paikkatietoaineistoihin livahtaa eri työvaiheissa helposti monenlaisia virheitä. Tyypillisiä ovat erilaiset geometriavirheet (kuten itseään leikkaava polygoni) sekä ominaisuustietoon liittyvät virheet (kuten esimerkiksi monessa eri muodossa kirjattu paikannimi tai osoitetieto).

Tällaisia aineistojen sisäisiä virheitä voidaan havaita ja korjata keskitetysti esimerkiksi laadunvarmistukseen laadittujen prosessien avulla. Laaduntarkkailun avulla voidaan havaita virheet ja ohjata virheelliset tiedot keskitetysti niille määriteltyyn korjausprosessiin.

Laaduntarkkailua voidaan soveltaa sekä isoihin datamääriin, että pienempiin aineistoihin. Organisaation tiedonhallintaprosesseihin integroituna se varmistaa virheellisen tiedon korjaantumisen jo tiedon tuottamisen alkuvaiheessa.

 

Kysy lisää mallintamisesta
ja laadunvalvonnasta!