Vesiensuojeluyhdistykset tuottavat ja hallitsevat näyte- ja tutkimustietoa, josta suurimpaan osaan liittyy paikkatietoelementti. Paikkatietojen hallinnasta onkin tullut merkittävä osa vesiensuojeluyhdistysten toimintaa. Paikkatietokonsultit on auttanut yhdistyksiä kehittämään paikkatietojensa hallintaa.

Paikkatietokonsultit auttoi Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksiä hallitsemaan paikkatietojaan avoimeen lähdekoodiin perustuvan paikkatietojärjestelmän avulla. Yhdistykset ovat päätyneet hallitsemaan tietojaan QGIS/PostGIS-pohjaisessa ympäristössä. Laadimme yhdistyksille paikkatietojärjestelmän tavoitetilan kuvauksen sekä suunnitelman paikkatietojärjestelmän käyttöönotosta. Autoimme paikkatietokannan suunnittelussa, paikkatietoaineistojen siirtämisessä uuteen järjestelmään, visualisoimisessa ja hallinnassa sekä koulutimme yhdistysten asiantuntijoita QGIS-ohjelmiston ja PostGIS-tietokannan käyttöön. Työn tuloksena yhdistyksillä on käytössään paikkatietokanta, joka sisältää omien aineistojen lisäksi kattavan kokoelman avoimia paikkatietoaineistoja visualisointeineen.

Osana työtä laadimme Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistolle yhdistysten toimintaa tukevan, räätälöidyn esitystavan. Visualisoinnin avulla yhdistykset saavat käyttöönsä taustakartta-aineiston, jota voidaan käyttää tarvittavalla tarkkuustasolla raportti- ja selvityskartoissa

Jatkotyönä selvitimme vielä yhdistyksille sopivia paikkatietoaineistojen julkaisun menetelmiä. Työn avulla vesiensuojeluyhdistykset voivat kehittää aineistojen jakamista, esittämistä ja saattamista asiakkaiden, sidosryhmien ja kansalaisten saataville. Vesiensuojeluyhdistysten työ paikkatietojen paremmaksi hyödyntämiseksi siis jatkuu!


Onko sinun organisaatiossasi pohdittu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja työkalujen haltuun ottamista? Haluaisitko kuulla lisää  aiheesta?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!