Paikkatietokonsultit on ollut paikkatietoasiantuntijana useissa hankkeissa Vietnamissa.