Paikkatietojen käsittelyyn liittyy monenlaisia työvaiheita. Tuotamme, hankimme ja prosessoimme aineistoja toivomallasi tavalla ja hyödynnämme laajasti avointa dataa.

Aineistojen hankinta voi käsittää paikkatietojen tuottamista erilaisin tiedonkeruun menetelmin, avoimen datan hyödyntämistä tai kaupallisten aineistojen hankintaa. Paikkatietojen jatkokäsittelyyn voi sisältyä muokkausta, harmonisointia ja laadunvalvontaa, jolla aineisto saadaan parhaiten organisaatiota palvelevaan muotoon.

Paikkatietoja on saatavissa nykyään paljon avoimesti ja ilmaiseksi, sillä aineistoja on avattu viime vuosina tihenevään tahtiin. Varmista, ettei organisaatiosi maksa turhaan aineistopalveluista ja pyydä meiltä esimerkiksi selvitys saatavilla olevista avoimista ja ilmaisista aineistoista.

Esimerkki: Kymsoten toimialuerajojen digitalisointi

Paikkatietojen hyvä hallinta tehostaa työskentelyä

Paikkatietoja voidaan hallita tiedosto- tai tietokantapohjaisesti. Organisaation käytössä olevat aineistot sisältävät useimmiten myös rajapintojen kautta tulevaa tai tuotettavaa aineistoa. Aineistojen hyvät hallintaperusteet tarkoittavat, että data on järjestetty ja organisoitu tehokkaasti, eikä aineistoa ylläpidetä turhaan esimerkiksi kahdessa paikassa.

Voimme auttaa aineistojen organisoinnissa ja hallinnassa – tarjoamme tukeamme esimerkiksi paikkatietokannan suunnittelussa ja perustamisessa, rajapintojen hyödyntämisessä ja tuottamisessa sekä aineistojen organisoinnin suunnittelussa

Hyödynnämme laajasti erilaisia paikkatieto-ohjelmistoja, tietokanta- ja palvelinohjelmistoja sekä integraatio-ohjelmistoja – toimimme työkalujen osalta aina asiakaslähtöisesti.

LUE LISÄÄ PAIKKATIETOPROSESSIEN MALLINNUKSESTA, AUTOMATISOINNISTA JA LAADUNVALVONNASTA ...

Kysy lisää
paikkatietoaineistoista!