Paikkatietoanalyysit auttavat vastaamaan organisaation toimintaan liittyvin kysymyksiin, joiden avulla tulevia toimenpiteitä voidaan suunnata ja tehostaa.

Suurimpaan osaan yritysten ja organisaatioiden ylläpitämästä tiedosta liittyy jonkinlainen sijaintielementti – kun tieto saadaan kartalle, sen kautta avautuu uusi, havainnollinen näkökulma, jonka avulla toimintaa voidaan paremmin ymmärtää ja suunnnata.

Esimerkki saavutettavuusanalyysistä

Paikkatietoanalyysien avulla voidaan tuottaa kokonaan uutta tietoa tai rikastaa olemassa olevaa tietoa. Kun yrityksen ja organisaation oma data yhdistetään paikkatietoon ja visualisoidaan, saadaan tuloksena havainnollinen kokonaiskuva toiminnan ominaispiirteistä ja tulevaisuudesta.

Paikkatietoanalyysien avulla voidaan suunnitella ja testata kehitysskenarioita, optimoida sijainteja ja suunnitella sijaintiin perustuvaa toimintaa. Tuloksena syntyy päätöksentekoa tukevaa, visualisoitavaa ja ajantasaista tietoa.

Paikkatietoanalyysejä palveluna

Tuotamme monenlaisia paikkatietoanalyysejä erilaisten organisaatioiden toiminnan tukemiseksi. Voimme tarjota koko analyysiä pakettina tai antaa organisaation paikkatietotiimille tukeamme tiettyjen analyysivaiheiden suorittamiseen.

Paikkatietoanalyysit
Paikkatietoanalyysien avulla voidaan tuottaa organisaation toimintaa tukevaa tietoa.

Esimerkkejä paikkatietoanalyyseistä:

 • Markkina-analyysit, liikepaikkasuunnittelu
  • Markkina-alueen demografia, vaikutusalueen analyysi
  • Liikepaikan optimaalinen sijoittaminen, saavutettavuuden optimointi
 • Kuljetusten analyysit ja logistiikka
  • Reititykset asiakaskohteisiin, eri skenaarioiden vertailu
  • Kustannusten tehostaminen reittejä optimoimalla
 • Maankäyttö- ja ympäristöanalyysit
  • Erilaiset analyysit maankäytön suunnittelun tueksi
  • Metsävarojen hallinnan analyysi
Kysy lisää
paikkatietoanalyyseistä!