Paikkatietojärjestelmän hankinta on prosessi, johon kannattaa paneutua huolellisesti. Määrittelyn merkitys korostuu siinä. Epätarkka tai puutteellinen määrittely (ja kilpailuttaminen) on yleisin syy paikkatietojärjestelmän hankinnan epäonnistumiseen.

LUE LISÄÄ PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSMÄÄRITTELYSTÄ …

Meiltä voi tilata järjestelmäriippumatonta asiantuntija-apua mihin tahansa paikkatietojärjestelmän hankinnan vaiheeseen aina tavoitetilan määrittelystä toteutuksen valvontaan saakka. Voimme olla mukana selvitysten ja määrittelyjen laatimisessa tai vaikkapa konsultoida luonnosvaiheen dokumenttien laatimista. Meillä on kattava kokemus erilaisista paikkatietojärjestelmän hankinnan prosesseista.

Olemme osallistuneet myös usean asiakkaamme paikkatietostrategian määrittelyyn, jossa tarkoituksena on hahmottaa paikkatietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri ja sen elinkaari. Tämän lisäksi tuotamme erilaisia paikkatietojärjestelmiin liittyviä raportteja ja selvitystöitä.

  • Autamme asiakkaitamme paikkatietojärjestelmän hankinnassa
  • Konsultoimme paikkatietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn ja muiden kilpailuttamisasiakirjojen laatimisessa
  • Autamme hahmottamaan keskeisiä järjestelmävaatimuksia esimerkiksi fasilitoimalla organisaation sisäisiä työpajoja
  • Autamme asiakkaitamme kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja osallistumme usein myös tarjousten arviointiin.
  • Laadimme paikkatietojärjestelmiin liittyviä selvityksiä
  • Paikkatietojärjestelmän tavoitetilan määrittelyjä olemme laatineet mm. useille kunnille
Kysy lisää paikkatieto-
järjestelmän hankinnasta!