Usein tietojärjestelmää kehitettäessä määritellään järjestelmän nykytila ja tavoitetila esim. viiden vuoden tähtäimellä ja sen jälkeen toimenpiteet, jolla nykytilasta päästään tavoitetilaan. Kyseessä on eräänlainen gap-analyysin (puuteanalyysin) soveltaminen järjestelmäkehitykseen.

Paikkatieto tuo selkeästi omat piirteensä kun määritellään tavoitetilaa paikkatietojärjestelmälle. Usein tavoitteissa korostuu tiedon saatavuus ja jakaminen mahdollisimman helposti ja laajasti organisaation sisällä ja myös ulkoisille tahoille. Tavoitteena olevat näkymät ja raportit tietoon ovat usein karttapohjaisia.

Paikkatietokonsultit Oy on laatinut paikkatietojärjestelmän tavoitetilan määrittelyjä useille kunnille. Nykytila ja tavoitteet on kartoitettu suurelta osin käyttäjien haastattelujen avulla. Suositellut kehittämistoimenpiteet on tyypillisesti erikseen esitelty käyttäjille ja kunnan päättäjille.

Referenssejämme

  • Imatran kaupunki
  • Parkanon kaupunki
  • Hämeenlinnan kaupunki
  • Sipoon kunta