Vaatimusmäärittely on olennaisen tärkeä vaihe paikkatietojärjestelmän hankinnan onnistumisen kannalta. Puutteellinen määrittely aiheuttaa asiakkaan ja toimittajan välille väärinkäsityksiä, jotka kasvattavat toteutuksen työmäärää ja kustannuksia (laskutettavia lisätöitä) ja yleensä myös pidentävät toteutusaikaa. Huolellinen paikkatietojärjestelmän määrittely myös varmistaa, että toimittajat ymmärtävät mahdollisimman tarkasti vaatimukset ja osaavat tehdä järjestelmästä keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita.

Paikkatietokonsultit auttaa paikkatietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn laatimisessa. Osallistuessamme paikkatietojärjestelmän määrittelyn tekemiseen jääväämme itsemme toteutuksesta, jolloin asiakas voi kaikissa tilanteissa luottaa, että määrittely tehdään puhtaasti asiakkaan tarpeiden pohjalta. Olemme paikkatietojärjestelmän kehitys- ja hankintaprojekteissa usein mukana vaatimusmäärittelyn lisäksi muissakin vaiheissa, kilpailutusdokumenttien laadinnassa, tarjousten arvioinnissa, toteutuksen valvonnassa ja testauksessa. ”Istumme asiakkaan puolella pöytää” ja autamme niissä vaiheissa, joissa avulle on suurin tarve.

Näitä asiakkaita olemme auttaneet paikkatietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn laatimisessa:

 • Finavia
 • Hangon Satama
 • Liikennevirasto (Väylä)
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)
 • Museovirasto
 • Senaatti
 • Suomen Metsäkeskus
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – TUKES
 • Imatran kaupunki
 • Parkanon kaupunki
 • Valkeakoski, Akaa, Urjala
 • Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
 • Iitin kunta
 • Ympäristöministeriö

Paikkatietojärjestelmän vaatimusmäärittelyjä osana vientihankkeitamme: