Paikkatietojärjestelmän hankkiminen on prosessi, johon kannattaa paneutua huolellisesti. Määrittelyn merkitys korostuu siinä. Epätarkka tai puutteellinen määrittely on yleisin syy tietojärjestelmähankkeiden epäonnistumiseen.

LUE LISÄÄ VAATIMUSMÄÄRITTELYISTÄ …

Meiltä voi tilata järjestelmäriippumatonta asiantuntija-apua mihin tahansa järjestelmän hankinnan vaiheeseen aina tavoitetilan määrittelystä toteutuksen valvontaan saakka. Voimme olla mukana selvitysten ja määrittelyjen laatimisessa tai vaikkapa konsultoida luonnosvaiheen dokumenttien laatimista. Meillä on kattava kokemus erilaisista paikkatietojärjestelmän hankinnan prosesseista.

Olemme osallistuneet myös paikkatietostrategioiden määrittelyihin, jonka tarkoituksena on hahmottaa paikkatietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri ja sen elinkaari. Tämän lisäksi tuotamme erilaisia paikkatietojärjestelmiin liittyviä raportteja ja selvitystöitä.

  • Autamme asiakkaitamme paikkatietojärjestelmän hankinnassa
  • Konsultoimme järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja muiden kilpailuttamisasiakirjojen laatimisessa
  • Autamme hahmottamaan keskeisiä järjestelmävaatimuksia esimerkiksi fasilitoimalla organisaation sisäisiä työpajoja
  • Autamme asiakkaitamme kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja osallistumme usein myös tarjousten arviointiin.
  • Laadimme paikkatietojärjestelmiin liittyviä selvityksiä
  • Paikkatietojärjestelmän tavoitetilan määrittelyjä olemme laatineet mm. useille kunnille

 

Kysy lisää paikkatieto-
järjestelmän hankinnasta!