Muutamille kaupungeille olemme tehneet selvityksen, jossa kuvataan kaupungin paikkatietojärjestelmän tavoitetila usean vuoden tähtäimellä. Selvitystä käytetään kaupungissa kehitystoimien ja hankinnan ohjaamiseen.

Laadimme syksyllä 2019 Imatran kaupungille selvityksen kaupungin paikkatietojärjestelmän tavoitetilasta viiden vuoden tähtäimellä. Yksi päätavoitteista oli tiedon tehokas jakaminen kaikkien paikkatiedon hyödyntäjien kesken. Selvityksessä tunnistettiin tärkeimmät kehittämistoimenpiteet sekä kartoitettiin vaihtoehdot etenemisessä järjestelmän kehittämisessä.

Parkanon kaupungille laadimme parhaillaan paikkatietojärjestelmän tavoitetilan kuvausta ja sen pohjalta jatkotyönä vaatimusmäärittelyn järjestelmän kilpailuttamista varten

Aiemmin olemme laatineet vastaavanlaiset selvitykset paikkatietojärjestelmän tavoitetilasta mm. Hämeenlinnan kaupungille ja Sipoon kunnalle.