Behöver du hjälp med att utnyttja geografiska data?

Paikkatietokonsultit Oy erbjuder oberoende konsultation för geografiska informationssystem. Vårt företag är litet, smidigt och flexibelt och till våra kundgrupper hör organisationer inom den offentliga förvaltningen, företag, organisationer och föreningar.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att utnyttja geodata på ett bättre och mer effektivt sätt i den egna organisationen. Som expertkonsult sitter vi alltid på kundens sida av bordet, vi är inte heller bundna till någon viss system- eller programvaruleverantör.

Vi hjälper till i upphandlingen samt i utvecklingen av geografiska informationssystem, vi producerar, införskaffar, bearbetar och underhåller geografiska datamängder samt gör olika typer av GIS-analyser. Från oss kan du direkt hyra en specialist till ditt GIS-projekt eller få hjälp på plats med utnyttjandet och underhållet av geodata.

Välkommen att bekanta dig med våra tjänster!

Webbaserade guide- och friluftskartor

Vi gör webbaserade guidekartor, friluftskartor samt turismkartor för bl.a. kommuner.

Övriga kartor och karttjänster

Vi producerar kartor och webbkarttjänster.

Stöd i upphandlingen av geografiska informationssystem

Vi hjälper till i upphandlingen av GIS (utredningar, upphandlingsförfarandet och dokument, gransking av anbud).

Införskaffandet, organisering och bearbetning av data

Vi producerar, bearbetar och organiserar geodata, samt planerar utformningen av geodatadaser.

Analyser av geografisk information

Utgående från kundens behovs, gör vi analyser av geografiska data t.ex. som stöd för och effektivering av verksamheten.

Modellering och kvalitetskontroll av geodata

Vi hjälper till i modellering, automatisering och kvalitetskontrollering av geodataprocesser.