Projekt

Utredningar för utveckling av GIS i kommuner

29/08/2020|Projekt|

För några städer har vi genomfört en utredning som beskriver de strategiska målen för GIS inom staden de kommande åren. […]

Projekt i Vietnam

28/08/2020|Projekt|

Paikkatietokonsultit har fungerat som GIS-expert i flera projekt i Vietnam

Skogsförvaltningen i Vietnam och FORMIS-systemet

28/08/2020|Projekt|

FORMIS-projektet var ett finskt utvecklingssamarbete där ett informationssystem för skogsresurser utvecklades för den vietnamesiska skogsförvaltningen. [...]

Mekong Delta Center

28/08/2020|Projekt|

Den vietnamesiska miljöförvaltningen, MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment) ansvarar för utvecklingen av [...]

Kravspecifikation

28/08/2020|Projekt|

Kravspecifikation är ett viktigt steg för att ett informationssystemprojekt ska lyckas. En ofullständig specifikation orsakar missförstånd mellan kunden och leverantören, […]

Miljöministeriets projekt om markanvändningsbeslut

27/08/2020|Projekt|

Inom planeringen av markanvändning kan man fortfarande höra tal om att "rita" planer. Juridiskt bindande markanvändningsplaner [...]

Digitalisering av Kymsotes verksamhetsområdesgränser

21/08/2020|Projekt|

Vi hjälper våra kunder att få områdesgränser, platser eller rutter relaterade till deras verksamhet i digital form och […]

GIS-konsultation för organisationer – Finavia som exempel

07/03/2018|Projekt|

Konsultation inom GIS kan omfatta ett brett utbud av hjälp till olika organisationer. Hjälpen kan vara småskalig och projektspecifik, eller [...]

Geodata och användningen av programvara med öppen källkod

02/10/2017|Projekt|

Vesiensuojeluyhdistykset tuottavat ja hallitsevat näyte- ja tutkimustietoa, josta suurimpaan osaan liittyy paikkatietoelementti. Paikkatietojen hallinnasta onkin […]

Development of Management Information System for Forestry Sector in Vietnam

02/03/2017|Projekt|

Efficient management of forest resources is crucial in reducing poverty and the prevention […]