FORMIS-projektet var ett finskt utvecklingssamarbete där ett informationssystem för skogsresurser utvecklades för den vietnamesiska skogsförvaltningen. Kari Mikkonen var projektets IT- och geodataexpert i nio år 2010–2018 och tillbringade 2–3 månader om året i Vietnam.

LÄS MER OM FORMIS-PROJEKTET (på engelska)