Världsbanken finansierar ett flertal projekt för att förbereda Vietnam för effekterna av klimatförändringen. Södra Vietnam, särskilt Mekongdeltat, är ett av de mest drabbade områdena i världen som påverkas av klimatförändringen. Mekongdeltat står för 41% av Vietnams jordbruksproduktion, 70% av vattenbruket och 90% av risexporten. Nu hotas livsmedelsproduktionen av både klimatförändringar och vattenreglering uppströms. I mars förklarade Vietnam beredskapstillstånd i fem provinser i Mekong-regionen. Hundratusentals hushåll led av brist på färskvatten. Endast en femtedel av den normala mängden räckte för att bevattna grödorna. Höjningen av den salta havsvattennivån hade förstört tiotusentals hektar risfält och fruktträdgårdar.

Ett sätt att förbereda sig för effekterna av klimatförändringar, är att inrätta ett Mekong Delta Center för att stödja verksamheten för alla organisationer som planerar eller genomför åtgärder i sitt försök att förbereda sig för förändringar. Mekong Delta Center är avsett att fungera både som en knutpunkt för informationsdelning och som ett expertcentrum för att samordna forskning, sprida information och dela analyser och varningar.

Världsbanken finansierar också projekt, där Vietnams vidsträckta kustområden skyddas från från effekterna av stormar, höjning av vattennivån och erosion. Längs kusten planteras mangroveskogar för att begränsa översvämningar och befolkningen i kustzonen erbjuds hjälp hitta näringsbranscher som klarar av de förändrade förhållandena.

Kari Mikkonen har fungerat som konsult för Världsbanken i dessa projekt, särskilt inom IT- och GIS-frågor.