Den vietnamesiska miljöförvaltningen, MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment) ansvarar för utvecklingen av Mekong Delta Center. Grundandet av centret inkluderar etablering av en organisation, byggande av affärslokaler och upprättande av informationssystem. En viktig del av upprättandet av informationssystemen, är till stor grad att samla in geografiska miljö- och klimatdata i centret, och sprida informationen till alla organisationer som behöver den när de planerar beredskap och åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringar och anpassa sig till den förändrade situationen.