Paikkatietokonsultit har fungerat som GIS-expert i flera projekt i Vietnam

  • Konsultation i Världsbankens klimatförändringsprojekt som stöder anpassning till effekterna av klimatförändringar i känsliga områden
  • Inom Mekong Delta Center-projektet gjordes specifikationer och utredningar för att främja upprättandet av ett informationscenter i Mekongdelta-regionen, som påverkas av effekterna av klimatförändringar.
  • I FORMIS-projektet utvecklades ett modernt skogsresursinformationssystem för den vietnamesiska skogsförvaltningen