Vi hjälper till i införskaffandet samt i utvecklingen av geografiska informationssystem, vi producerar, införskaffar, bearbetar och underhåller geografiska datamängder samt gör olika typer av GIS-analyser. Från oss kan du direkt hyra en specialist till ditt GIS-projekt eller få hjälp på plats med utnyttjandet och underhållet av geodata.