Bearbetning av geodata involverar många olika arbetssteg. Vi producerar, inforskaffar och processerar data på det sätt du vill och vi utnyttar även öppen data i stor utsträckning.

Införskaffning av data kan innebära generering av geodata med hjälp av olika insamlingsmetoder, utnyttjandet av öppen data eller införskaffandet av kommersiella datamängder. Vidarebearbetning kan inkludera modifiering, harmonisering och kvalitetskontrollering för att få data i det format som bäst passar organisationen.

Geodata är nuförtiden många gånger öppen och gratis, eftersom det har öppnats i en ökande takt de senaste åren. Se till att din organisation inte betalar onödigt för datatjänster, be exempelvis oss om en utredning gällande tillgängligt öppet och gratis material.

Exempel: Digitalisering av Kymsotes verksamhetsområdesgränser

God hantering av geodata effektiviserar arbetet

Geodata kan hanteras på fil- eller databasbasis. De datamängder som används av organisationen innehåller oftast också data som kommer eller produceras via gränssnitt. Bra hanteringsprinciper innebär att datamängderna organiseras och organiseras effektivt och att de inte bevaras i onödan till exempel på två platser.

Vi kan hjälpa till med organisering och hantering av datamängder - vi erbjuder vårt stöd till exempel i planeringen och grundade av geodatabaser, tillämpande och skapande av gränssnitt samt organisering av datamängder.

Vi utnyttjar brett olika GIS-program, databaser och serverprogramvaror samt integrationsprogramvaror – vi anpassar våra arbetsredskap efter kundens behov.

LÄS MER OM MODELLERING OCH KVALITETSKONTROLL AV GEODATA .....

.fusion-button.button-1 .fusion-button-text, .fusion-button.button-1 i {color:#ffffff;}.fusion-button.button-1 {border-width:1px;border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1 .fusion-button-icon-divider{border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:hover i,.fusion-button.button-1:focus .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:focus i,.fusion-button.button-1:active .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:active{color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover, .fusion-button.button-1:focus, .fusion-button.button-1:active{border-width:1px;border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover .fusion-button-icon-divider, .fusion-button.button-1:hover .fusion-button-icon-divider, .fusion-button.button-1:active .fusion-button-icon-divider{border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1{background: #e47027;}.fusion-button.button-1:hover,.button-1:focus,.fusion-button.button-1:active{background: #8bcae9;}.fusion-button.button-1{width:auto;}Fråga mer om
bearbetning av geodata!