Vi visualiserar ditt geodata i snygga kartor, till statistik eller infografik samt i webbkartor. Vi gör grafiska kartpresentationer t.ex. lägeskartor, temakartor och grundkartor. Vi kan skräddarsy en web-karttjänst för ditt behov, där det är enkelt att presentera och visa resultaten.

Vi kan även hjälpa dig att sätta upp ditt eget visualiserande GIS-gränssnitt, med vars hjälp du kan dela geodata inom eller utanför den egna organisationen.

Fråga mer
om karttjänsterna!