Analyser av geografiska data hjälper till att svara på frågor relaterade till organisationens verksamhet, och kan användas för att förbättra framtida åtgärder samt rikta dem rätt.

Det mesta av den information som företagen och organisationerna innehåller någon form av platselement – när informationen visas på kartan, öppnar den ett nytt illustrativt perspektiv som gör att verksamheten bättre kan förstås och styra.

Exempel på tillgänglighetsanalys, som visar hur långt man kommer med kollektiv traffik under rusningstid beräknat från en startpunkt.

Rumslig analys kan användas för att generera helt ny information eller för att berika redan befintlig information. När företagets och organisationens egna data kombineras med geodata samt visualiseras, fås en åskådlig helhetsbild av verksamhetens egenskaper och framtidens utsikter.

Analys av geografiska data kan även användas för att planera och testa utvecklingsscenarier, optimera platser och planera platsberoende verksamheter. Resultatet är visualiserad och uppdaterad information som stöder beslutsfattande.

Analyser av geografiska data som tjänst

Vi producerar ett brett spektrum av rumsliga analyser för att stödja verksamheten i olika organisationer. Vi kan tillhandahålla hela analysen som ett paket eller ge organisationens GIS-team vårt stöd för att utföra vissa analyssteg.

Paikkatietoanalyysit
Med hjälp av analyser av geodata kan man producera nyttig information för organisationer.

Exempel på rumsliga analyser

 • Transportanalys och logistik
  • Rutter till kunddestinationer, jämförelse mellan olika scenarier
  • Kostnadseffektivisering genom ruttoptimering
 • Markanvändning och miljöanalyser
  • Olika analyser för att stödja planering av markanvändning
  • Skogsresurshanteringsanalys
 • .fusion-button.button-1 .fusion-button-text, .fusion-button.button-1 i {color:#ffffff;}.fusion-button.button-1 {border-width:1px;border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1 .fusion-button-icon-divider{border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:hover i,.fusion-button.button-1:focus .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:focus i,.fusion-button.button-1:active .fusion-button-text, .fusion-button.button-1:active{color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover, .fusion-button.button-1:focus, .fusion-button.button-1:active{border-width:1px;border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1:hover .fusion-button-icon-divider, .fusion-button.button-1:hover .fusion-button-icon-divider, .fusion-button.button-1:active .fusion-button-icon-divider{border-color:#ffffff;}.fusion-button.button-1{background: #e47027;}.fusion-button.button-1:hover,.button-1:focus,.fusion-button.button-1:active{background: #8bcae9;}.fusion-button.button-1{width:auto;}Fråga mer om analyser
  av geodata!