Upphandlingen och utvecklingen av geografiska informationssystem är en process som kräver noggrant övervägande. En oklar eller ofullständig specifikation är den vanligaste orsaken till att it-projekt misslyckas.

LÄS MER OM KRAVSPECIFIKATIONER...

Av oss kan man få teknologioberoende experthjälp i olika skeden av systemupphandlingen, från genomgång av de strategiska målen till övervakning av implementeringen. Vi kan vara involverade i utarbetandet av rapporter och specifikationer eller t.ex. erbjuda konsultation för dokumentutkast. Vi har bred erfarenhet av olika processer i samband med upphandling av geografiska informationssystem.

Vi har även deltagit i olika specifikationer för GIS-strategier, vars uppgift har varit att få en uppfattning om de geografiska informationssystemens helhetsarkitektur och deras livscykel. Förutom detta gör vi olika rapporter och utredningar gällande geografiska informationssystem.

  • Vi hjälper våra kunder i upphandlingen av geografiska informationssystem
  • Vi erbjuder konsultation gällande utarbetning av systemets kravspecifikation samt anda upphandlingsdokument
  • Vi hjälper till att få översikt över viktiga systemkrav, exempelvis genom att ordna workshopar inom organisationen
  • Vi hjälper våra kunder att förbereda upphandlingsdokument och deltar ofta också i utvärdering av anbuden
  • Vi utarbetar rapporter och utredningar relaterade till geografiska informationssystem
  • Beskrivningar av de strategiska målen för geografiska informationssystem har vi gjort bl.a. några kommuner.

 

Kysy lisää paikkatieto-
järjestelmän hankinnasta!