I samband med att man utvecklar ett informationssystem, definieras ofta systemets nuvarande läge och de strategiska målen, till exempel de närmaste fem åren, samt åtgärder för hur målen skall uppnås. Det är en slags tillämpning av en så kallad gap-analys för systemutveckling.

Geodata visar tydligt sina egna egenskaper när man definierar de strategiska målen för ett geografiskt informationssystem. Ofta betonas tillgängligheten till och utbytet av information skall vara så enkelt och omfattande som möjligt inom organisationen och även till externa parter.

Paikkatietokonsultit Oy har gjort beskrivningar av de strategiska målen för geografiska informationssystemet för flera kommuner. Det aktuella läget och målen har till stor del kartlagts genom användarintervjuer. De rekommenderade utvecklingsåtgärderna presenteras vanligtvis separat för användare och kommunala beslutsfattare.

Våra referenser

  • Imatra stad
  • Parkano stad (pågående projekt)
  • Tavastehus stad
  • Sibbo kommun