För några städer har vi genomfört en utredning som beskriver de strategiska målen för GIS inom staden de kommande åren. Undersökningen används inom staden för att styra utvecklingsinsatser och upphandling.

Hösten 2019 arbetade vi fram en rapport Imatra stad över de strategiska målen för stadens geografiska informationssystem under de närmaste fem åren. Ett av huvudmålen var ett effektivt informationsutbyte mellan alla användare av geodata. Utredningen identifierade de viktigaste utvecklingsåtgärderna och kartlade alternativen för framsteg i utvecklingen av systemet.

Vi förbereder för närvarande en beskrivning av de strategiska målen för GIS för Parkano stad. Denna användes sedan som grund i uppföljningsarbetet för en kravspecifikation i samband med upphandling av systemet.

Tidigare har vi utarbetat liknande rapporter för strategiska mål för GIS, t.ex. för Tavastehus stad och Sibbo kommun.