Kravspecifikation är ett viktigt steg för att ett informationssystemprojekt ska lyckas. En ofullständig specifikation orsakar missförstånd mellan kunden och leverantören, vilket ökar arbetsmängden och kostnaden för implementeringen (fakturerbart tilläggsarbete) och förlänger vanligtvis också genomföringstiden. En noggrann specifikation säkerställer också att leverantörerna förstår kraven så exakt som möjligt och kan ge jämförbara offerter som uppfyller kundens behov.

Paikkatietokonsultit gör objektiva specifikationer. När vi gör en specifikation, är vi jäviga och deltar inte i själva implementeringen, så att kunden i alla situationer kan lita på att specifikationen görs enbart utifrån kundens behov. I systemutvecklings- och upphandlingsprojekt är vi ofta involverade inte bara i specifikationen, utan även i andra steg, t.ex. förberedande av upphandlingsdokument, utvärdering av anbud, tillsyn över genomförande och testning. Vi ”sitter vid kundens sida av bordet" och hjälper till med de steg där hjälp behövs mest.

Referenskunder för våra specifikationsprojekt:

 • Finavia
 • Hangon Satama
 • Trafikledsverket (Väylä)
 • Västra Nylands vatten och miljö rf – LUVY
 • Museiverket
 • Senaatti (Senatfastigheter)
 • Finlands Skogscentral
 • Säkerhets- och kemikalieverket – TUKES
 • Miljöministeriet
 • Världsbanken
 • Miljöförvaltningen i Vietnam
 • Skogsförvaltningen i Vietnam

äärittelyjä osana vientihankkeita:

 • Världsbanken
 • Miljöförvaltningen i Vietnam
 • Skogsförvaltningen i Vietnam