Vaatimusmäärittely on olennaisen tärkeä vaihe tietojärjestelmähankkeen onnistumisen kannalta. Puutteellinen määrittely aiheuttaa asiakkaan ja toimittajan välille väärinkäsityksiä, jotka kasvattavat toteutuksen työmäärää ja kustannuksia (laskutettavia lisätöitä) ja yleensä myös pidentävät toteutusaikaa. Huolellinen määrittely myös varmistaa, että toimittajat ymmärtävät mahdollisimman tarkasti vaatimukset ja osaavat tehdä järjestelmästä keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita.

Paikkatietokonsultit tekee määrittelyjä puolueettomasti. Määrittelyä tehdessämme jääväämme itsemme toteutuksesta, jolloin asiakas voi kaikissa tilanteissa luottaa, että määrittely tehdään puhtaasti asiakkaan tarpeiden pohjalta. Olemme järjestelmän kehitys- ja hankintaprojekteissa usein mukana määrittelyn lisäksi muissakin vaiheissa, kilpailutusdokumenttien laadinnassa, tarjousten arvioinnissa, toteutuksen valvonnassa ja testauksessa. ”Istumme asiakkaan puolella pöytää” ja autamme niissä vaiheissa, joissa avulle on suurin tarve.

Määrittelyprojektiemme asiakasreferenssejä:

 • Finavia
 • Hangon Satama
 • Liikennevirasto (Väylä)
 • LUVY
 • Museovirasto
 • Senaatti
 • Suomen Metsäkeskus
 • TUKES
 • Ympäristöministeriö
 • Maailmanpankki
 • Vietnamin ympäristöhallinto
 • Vietnamin metsähallinto

äärittelyjä osana vientihankkeita:

 • Maailmanpankki
 • Vietnamin ympäristöhallinto
 • Vietnamin metsähallinto