Maankäytön suunnittelussa kuulee vieläkin puhuttavan kaavan ”piirtämisestä”. Juridisesti sitovat kaavat ovat pitkään olleet graafisia esityksiä merkittävistä rakentamisen velvoitteista ja rajoituksista. Viime vuosina edistyksellisissä kunnissa ja suunnittelutoimistoissa on siirrytty grafiikan sijasta digitaalisen kaavatiedon tuottamiseen. Digitaalisen kaavatiedon tuottamiselle ei kuitenkaan ole ollut selkeitä kansallisia malleja ja standardeja. Tämä on vaikeuttanut eri kunnista saatavien kaavatietojen sujuvaa käyttöönottoa.

Ympäristöministeriöllä oli vuosina 2018-2019 Maankäyttöpäätökset-hanke, jossa luotiin malleja, käytäntöjä ja standardeja sille millaista on tulevaisuuden digitaalinen kaavatieto. Paikkatietokonsultit ja Spatineo olivat hankkeessa mukana konsultteina, avustamassa Ympäristöministeriötä hankkeen työpakettien kilpailuttamisessa, teettämisessä ja ohjaamisessa sekä selvitysten tekemisessä.

Vuoden mittaisessa Kuntapilotissa kokeiltiin useita digitaalisen asemakaavan tuottamisen menettelyjä viidessä lähtökohdiltaan hyvin erilaisessa kunnassa. Konsulttitiimimme laati luonnoksen asemakaavan tietomallista, joka kuntapilotissa testattiin ja otettiin tavoitteeksi digitaalisen kaavatiedon tuottamiselle. Tietomallin mukainen kaavatieto vietiin julkaistavaksi kansalliseen Paikkatietoalustaan, joka vastaanottaessaan validoi tiedon. Pilotissa testattiin myös uusien tietoaineistojen (mm. laserkeilaus, 3D-mallit, maaperäaineisto) hyödyntämistä kaavan lähtöaineistona.

Hankkeessa laadittiin konsulttityönä hallintamallit kaavojen tietomalleille ja kaavatietojen rajapintapalveluille sekä kansalliset koodiluettelot kaavatyypeille ja kaavavaiheille.

Maankäyttöpäätökset-hanke kytkeytyi maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen ja oli Paikkatietoalustan osahanke.