Lägeskarta i storlek 800*600


Lägeskartan skapas runt ett verksamhetsställe, exempelkartan visar platsen för Paikkatietokonsultit Oy:s kontor på Gårdsbrinken 1, Esbo.

Kartan är interaktiv. Innehållet ändras efter skalan, när man zoomar in eller ut från mittpunkten. Kartan finns tillgänglig på både svenska och finska.

Kartan visar tjänsterna i närheten av verksamhetsstället: skolor, dagis, livsmedelsbutiker, busshållplatser och ett omfattande utbud av andra tjänster som vi har samlat på oss genom åren i Finterest-turisttjänsten.