Effektiva geodataprocesser med hjälp av modellering

Automatisering av geodataprocesser genom modellering förbättrar ofta märkbart effektiviteten av bearbetningen av geodata. Modellering påskyndar bearbetning och processering av data, underlättar utförandet av repetitiva uppgifter och sparar därmed en betydande mängd arbetstid.

Automatisering av geodataprocesser genom modellering förbättrar ofta märkbart effektiviteten av bearbetningen av geodata. Modellering påskyndar bearbetning och processering av data, underlättar utförandet av repetitiva uppgifter och sparar därmed en betydande mängd arbetstid.

Vi kan hjälpa till att bygga modeller och automatisera arbetsprocesser. Vi tillämpar exempelvis modellering i FME-, ArcGIS- och QGIS-miljöer. Vi erbjuder också hjälp när du vill implementera modellerna själv men behöver stöd med något av arbetsstegen.

 

Datakvaliteten kan kontrolleras centralt

Det kan enkelt uppkomma olika typer av fel i geografiska datamängder i samband med olika arbetsfaser. Typiskt är olika geometrifel (såsom en självkorsande polygon) samt fel relaterade till attributinformation (t.ex. platsnamn eller adressinformation registrerad i många olika former).

Sådana här interna fel i datamängderna kan kollektivt upptäckas och korrigeras, till exempel genom kvalitetssäkringsprocesser. Kvalitetskontrollen kan användas för att upptäcka fel och styra felaktiga data genom en korrigeringsprocess.

Kvalitetskontroll kan tillämpas på både stora datamängder och mindre data. Integrerad i en organisations informationsbehandlingsprocesser, säkerställer den att felaktig information korrigeras redan i ett tidigt skede av processen.

 

Fråga mer om modellering
och kvalitetskontroll!