Paikkatietokonsultit gör webbaserade guidekartor. Genom en automatiserad process produceras guidekartorna snabbt och billigt. Symboliseringen är gjord så att kartorna blir mer detaljerade och noggrannare när man zoomar in. Karttjänsterna är optimerade att också fungera på mobila enheter och kan användas på svenska, finska eller engelska.

Det krävs inget extra arbete (eller utgifter) för insamling av guidekartans servicedatapunkter, utan punkterna läses från den färdiga och omfattande databasen som Paikkatietokonsultit upprätthåller (och som är en del av Finterest-tjänsten för turister). Kunder, som använder guidekartan, får även rättigheter att uppdatera informationen för dessa datapunkter.

Den interaktiva guidekartan kan lätt expanderas t.ex. till en heltäckande kartjänst för kommunen där man bland annat kan publicera information om planer, tomter för försäljning och uthyrning och kommunens egna servicepunkter. Som bakgrundskarta kan man kan även välja att använda flygbild istället för guidekartan.

Guidekartorna erbjuds som flexibel gränssnittsservice. Servicen innehåller även en WMS-visningstjänst, som kan användas t.ex. om man vill visa bakgrundskartan i kommunens egna system och datatjänster.

Lägeskartan tjänar väl t.ex. företag vars kunder är intresserade av närliggande tjänster (t.ex. hotell eller fastighetsförmedlare).

I friluftskartan betonas naturområden samt friluftsleder.

Vår Finterest-tjänst innehåller omfattande information om intressanta resmål och fungerar som bra grund för en turistkarta för t.ex. kommuner.

Ta kontakt för
mer information!