Vi hjälper våra kunder att få områdesgränser, platser eller rutter relaterade till deras verksamhet i digital form och på en karta. Objekt bildas vanligtvis i interaktion med kunden, via e-post eller videokonferens, eller i ett gemensamt arbetspass hos kunden. Arbetet fortsätter steg för steg på ett kundstyrt sätt. Vid behov kan det färdiga materialet exporteras till en lämplig publiceringsplattform.

Ett bra exempelprojekt är beredandet, digitaliseringen och överförandet av Kymsotes rådgivningsområdesgränser till Suomi.fi-tjänsten.

Digiteringen av områdesgränserna gjordes i nära samarbete, oftast via videomöten.
De färdiga gränserna över verksamhetsområdena överfördes till Suomi.fi-karttjänsten. Via Kymsotes webbsidor kan kunderna se kartan, och kan se vilket område samt servicepunkt de tillhör baserat på sin boplats.

Nedan syns mödrarådgivningens områden på kartan.


Se även

Rådgivningens verksamhetspunkter
Barnrådgivningens områden