Konsultation inom GIS kan omfatta ett brett utbud av hjälp till olika organisationer. Hjälpen kan vara småskalig och projektspecifik, eller innebära omfattande konsultation och GIS-arbete i kundens egna lokaler som en del av organisationen.

Paikkatietokonsultit har hjälpt Finavia att utnyttja GIS och geodata redan i flera år. Vår GIS-specialist Ainokaisa Tarnanen arbetar som konsult åt Finavia i olika GIS-relaterade arbetsuppgifter på Helsingfors-Vanda flygplats. Ainokaisa är involverad i projekt där geodata används för att främja utvecklingen av Finavias miljö-, passagerartjänster-, fastighets- och teknologiverksamhet samt allmän geografisk datahantering.

De största aktuella GIS-projekten är automatisering av bearbetningen av miljöenhetens data, implemeteringen av webbkartor och gränssnittstjänster och utvecklingen av en interaktiv digital karta för passagerare. Även Finavias utvecklingsprogram på 900 miljoner euro på Helsingfors-Vanda flygplats ökar vikten av geografisk datahantering.

Se exempel:

Finavias luftkvalitetsmätningar på en story-karta (på finska): http://arcg.is/0HO1OD

Finavias karttjänst för passagerare: http://hel-airport-maps.herokuapp.com/


Intresserad av GIS-konsultation? Vi erbjuder våra insatser som GIS-expert i både små som stora projekt!

Ta kontakt och fråga mer!